تعداد مجاز هشتگ

چه تعداد هشتگ برای اینستاگرام مناسب است؟

چه تعداد هشتگ برای اینستاگرام مجاز است؟ روزانه نزدیک به 95 میلیون عکس متمایز بر روی اینستاگرام پست می‌شود و این رقم، کار را برای اینستاگرام بسیار پیچیده و دشوار کرد تا بهترین محتوا را به فردی که آن را می‌خواهد، برساند. به همین دلیل، هشتگ‌ها اختراع شدند تا مکانیزم…