تعداد مجاز هشتگ در اینستاگرام

چه تعداد هشتگ برای اینستاگرام مناسب است؟

چه تعداد هشتگ برای اینستاگرام مجاز است؟ روزانه نزدیک به 95 میلیون عکس متمایز بر روی اینستاگرام پست می‌شود و این رقم، کار را برای اینستاگرام بسیار پیچیده و دشوار کرد تا بهترین محتوا را به فردی که آن را می‌خواهد، برساند. به همین دلیل، هشتگ‌ها اختراع شدند تا مکانیزم…