تبلیغات در گوگل ادوردز

گوگل ادز چیست؟ – تغییر نام گوگل ادوردز به گوگل ادز

بالاخره بخش تبلیغات گوگل از گوگل ادوردز به گوگل ادز تغییرنام داد گوگل ادز چیست؟ آیا می دانید گوگل ادز چیست؟ Google Ads همان بخش تبلیغات گوگل است که سال ها با نام گوگل ادورز شناخته می شد. بله! به تازگی گوگل تصمیم به تغییرنام یا رینیمینگ (renaming) گرفت و…