درباره نویان

نویان ، نگرشی نو در دنیای دیجیتال و تبلیغات

رویش یک کسب و کار بی‌شباهت به زندگی انسان نیست؛ متولد می‌شود، تغذیه می‌کند، یاد می‌گیرد، رشد می‌کند و تاثیر می‌گذارد. گاهی باید تجربه کند و گاهی باید از تجربیات دیگران کمک بگیرد. نویان، همسفر باتجربه‌ایست که در این مسیر همراه کسب و کار شما خواهد بود و شما را تا رسیدن به جایگاه واقعی‌تان راهنمایی خواهد کرد.

داستان شروع نویان

بعد از یک فرآیند تقریبا سه ماهه برای انتخاب نام و کارکردن روی هویت برند نویان و درنهایت رسیدن به هویت بصری نویان ، سال نود وهفت را شروعی برای نویان قرار دادیم، چون ریشه نام نویان به معنی نوی، نو بودن، شادابی وتازگی هست و ما معنی این نام  را به آغاز کار آژانس نویان و شروع سال و بهار گره زدیم .

هویت ما

بعد از یک فرآیند یک ماهه و نظرسنجی های مختلف برای انتخاب نام  رسیدیم به نام نویان، بعد از انتخاب نام شروع کردیم به کارکردن روی مباحث استراتژی و برندینگ ، که بر اساس شخصیت برند و طیف مخاطب، ماموریت،مزیت ها وچشم اندازی  که تدوین کرده بودیم بعد از حدود دوماه در اواخر زمستان به هویت برند نویان رسیدیم و درنهایت به هویت بصری که بخشی از  فرآیند هویت بصری نویان در شکل مقابل ملاحظه می کنید،در هویت بصری ما ازکانسپت درخت که از ریشه نام نویان برگرفته شده وکره زمین که تداعی فضای اینترنت را میکند و همین طور حرف  n و المان دیجیتال که خطوط منقطع می باشند وهمینطور رنگ اول ما که سبز بود سعی در انتقال مفهموم کسب و کار نویان و ریشه های این نام داشتیم.

داستان شکل گیری نویان 

داستان شروع فعالیت نویان از جایی شروع شد که مدیران مجموعه نویان با تجربیات و فعالیت های حرفه ای چندساله خود، که برخی در حوزه دیجیتال مارکتینگ در آژانس های دیجیتال  و برخی دیگر در حوزه تبلیغات خلاق و تولیدات ویدیویی  فعالیت داشتند وکسب تجربه کرده بودند به واسطه دوستی چندساله در روزهای ابتدایی زمستان نود وشش به صورت غیر رسمی آغاز شد.