درباره نویان

  1. خانه
  2. درباره نویان

نویان ، نگرشی نو در دنیای دیجیتال و تبلیغات

رویش یک کسب و کار بی‌شباهت به زندگی انسان نیست؛ متولد می‌شود، تغذیه می‌کند، یاد می‌گیرد، رشد می‌کند و تاثیر می‌گذارد. گاهی باید تجربه کند و گاهی باید از تجربیات دیگران کمک بگیرد. نویان، همسفر باتجربه‌ایست که در این مسیر همراه کسب و کار شما خواهد بود و شما را تا رسیدن به جایگاه واقعی‌تان راهنمایی خواهد کرد.

داستان شروع نویان

بعد از یک فرآیند تقریبا سه ماهه برای انتخاب نام و کارکردن روی هویت برند نویان و درنهایت رسیدن به هویت بصری نویان ، سال نود وهفت را شروعی برای نویان قرار دادیم، چون ریشه نام نویان به معنی نوی، نو بودن، شادابی وتازگی هست و ما معنی این نام  را به آغاز کار آژانس نویان و شروع سال و بهار گره زدیم .